Prunum® Algüz

Algüz

?lk çiçek 5-10 Mart
Tam çiçek 15-20 Mart 
Hasat Tarihi 5-15 Temmuz 
Ortalama Meyve A??rl??? 200-250 g
Meyve Kabuk Rengi  Mor
Meyve Eti Rengi K?rm?z? 
Brix 14-16
So?uklama Gereksinimi orta
K?rm?z?, ç?t?r ve gevrek meyve eti sayesinde talep edilen bir çe?ittir. 
Uygun saklama ko?ullar?nda so?ukhava da 60-90 gün saklanabilir
Geç çiçeklenmesi ile dikkat çekici bir çe?ittir. 
?lkbahar geç donlar?n?n etkili oldu?u bölgelerde döneminde ç?kan di?er çe?itlere göre daha avantajl?d?r.
Tozlay?c?lar? Show Time, Black King, Showlate


Hasat Tablosu