Patrones Toro®

Patrones Toro®

 

Beta Fidancılık tarafından ıslah edilmis; (Prunus saliciana x Prunus cerasifera) x Prunus pisardi hibrit melezidir.

Bodur bir anaçtır.

Üzerindeki erik çeşitlerini erken meyveye yatırır.

Patrones-Toro® ağır, kireçli, pH’sı yüksek vb. olumsuz toprak koşullarında çok iyi çalışır.

Toprak kökenli mantarların birçoğuna ve kök boğulmasına dayanıklıdır.

Kayısı çeşitleriyle uyuşması halen gözlenmeye devam ediyor.

Patrones-Toro® eriklerde sık dikim bahçeler kurulmasına olanak verir. Meyve kalitesini olumlu yönde artırır.