Myrobolan 29-C

Myrobolan 29-C

 

Myrobolan 29-C can erik (Prunus cerasifera) grubundan bir anaçtır.

Ağır bünyeli topraklarda dâhil olmak üzere farklı topraklarda kullanılabilen bir anaçtır.

Erik çöğür anaçlarına göre %20 daha küçük taç oluşturan standart bir anaçtır. Üzerine aşılanan çeşitleri kuvvetli büyütür.

Kök ur nematodlarına, kökbogazı çürüklüğü, Armillaria ve kök kanserine tolerant; bakteriyel kansere hassastır.

Orta derinlikte kök sistemi geliştirir.