Ferraduel

Ferraduel

 

Kabuk Sertliği: Taş Bademi

Çiçeklenme Dönemi: Orta -Geç

Randıman %: 35-40

Önerilen Bölgeler: Sahil/Geçit

Tozlayıcıları: Ferragnes

Anaç: Arda, Garnem, GF-677, Cadaman